Monitoring sociálnych sietí

Mediaboard pokryje všetky sociálne siete, diskusie, komentáre, porovnávače, blogy, vlogy, online videá a mnoho ďalšieho. S príspevkami môžete pracovať priamo v Mediaboardu rovnako ako s výstupmi z tradičných médií. Môžete ich filtrovať podľa dátumu, zdroja, autora, jazyka, sentimentu, poznámky a typu článku. Do analytiky môžete pridať grafy zhŕňajúce všetko, čo sa deje na sociálnych sieťach.

Monitorujeme Facebook, Instagram, Twitter, Youtube a LinkedIn, a to tak v Českej republike, ako aj na Slovensku a v ďalších krajinách.