Monitoring

Aplikace Mediaboard umožňuje práci v několika modulech, které naleznete úplně vlevo v tmavém menu – monitoring, dashboardy, portfolio, TVR alerty a Google analytics.

Príspevky

V module „monitoring“ budete pravdepodobne pracovať najčastejšie. Pod záložkou „príspevky“ uvidíte feed príspevkov. Hore sa nachádza prehľad počtu príspevkov za posledných 30 dní. Príspevky tu môžete filtrovať podľa dátumu, zdroja, autora, jazyka, sentimentu, poznámky či typu článku. V ľavom menu môžete vyberať konkrétne témy, ktoré chcete zobraziť.

Analytika

Analytika Vám umožní získať rýchly prehľad monitoringu na pár kliknutí. Vyberiete si témy, ktoré chcete analyzovať a prípadne nastavíte ďalšie filtre ako je sledované obdobie. Automaticky sa Vám vygenerujú prehľadné grafy, ktoré môžete ďalej upravovať podľa svojich potrieb.

Uvidíte napríklad počet zmienok podľa jednotlivých sociálnych sietí, interakcie (lajky, komentáre a zdieľanie), skóre vplyvu, zmienky podľa typu príspevku (príspevok, komentár, retweet, diskusie) atď.

Skóre vplyvu (Influence Score) je číslo od 1 do 10 vypočítané pre každú zmienku zo sociálnych médií. Jeho hodnota je primárne založená na dvoch parametroch, a to: ako pravdepodobné je, že daná zmienka bude vidieť a koľkokrát bola zmienka zobrazená, zdieľaná alebo retweetovaná.

Sociálna interakcia je počet interakcií u zmienok, ktoré zahŕňajú like, zdieľanie, komentár, zhliadnutí a retweet.

Medialist

V medialistu si zobrazíte autorov, ktorí sa Vašimi témami najviac zaoberajú. V prípade sociálnych médií sa najčastejšie jedná o profily na sociálnych sieťach. U tradičných médií môžete vďaka medialistovi získať aj kontakty na niektorých novinárov.

Export

Do exportu môžete vkladať vybrané články a ďalej s nimi pracovať. Výber vykonáte v záložke „príspevky“. Označíte si príspevky, ktoré chcete exportovať a zvolíte možnosť „pridať do exportu“.

V exporte potom môžete vybrané články odoslať na e-mail a vytvoriť tak report alebo ich stiahnuť v rôznych formátoch (excel, word, pdf, html, rtf, scs).

Témy

S témami a kľúčovými slovami sa môžete podrobnejšie zoznámiť tu.

Reporty

Vďaka reportom už Vám nič neunikne. Môžete si ich nastaviť podľa svojich potrieb na konkrétne témy, s Vami preferovanou frekvenciou (týždenne, denne, mesačne atď.). Zvolíte si v akej forme Vám majú reporty chodiť, ako majú byť články zoradené a zoskupené a samozrejme na ktoré e-mailové adresy majú chodiť.

Kôš

V koši nájdete články, ktoré ste zmazali a môžete ich tu zase obnoviť.