SMS upozornění

Mediaboard také umí posílat SMS notifikace, pokud článek vyjde na důležitém zdroji, obsahuje například jméno exponované osoby a podobně, pošleme vám SMS a víte o tom jako první.

SMS notifikace lze nastavit na konkrétní typ zpráv, například pouze na negativní články.