Vytváření vlastních článků

Uživatel může v aplikace Mediaboard vytvořit vlastní článek. Tento článek bude dostupný pouze uživatelům vedeným pod stejným účtem.

Tvorba článku

Článek lze vytvořit pomocí tlačítka umístěného nad články v sekci Příspěvky nebo pomocí tlačítka v sekci Moje články. V sekci Moje články jsou zobrazeny všechny uživatelem vytvořené články. Při tvorbě může uživatel nastavit několik parametrů, z nichž nekteré jsou povinné:

– nadpis,
– mediatyp,
– datum publikace,
jazyk,
– čas (nepovinný),
text článku (nepovinný).

K článku lze připojit i zdrojový soubor (např. obrázek, video, zvuk, atd.). Podporované formáty se liší dle zvoleného mediatypu. Maximální velikost zdrojového souboru je 500 MB. U zdrojového souboru lze následovně využít zpracování pomocí Mediaboard AI technologií pro OCR (optické rozpoznání znaků) nebo Voice-to-Text přepis. Tyto technologie mají 30 denní limit uvedený v sekci Moje články. Pro navýšení limitů je třeba kontaktovat vašeho obchodního zástupce.

Po vytvoření článku dojde k jeho automatickému zpracování, jehož součástí je i analýza klíčových slov. Doba zpracování záleží např. na velikosti zdrojového souboru. Průběh zpracování může uživatel sledovat v sekci Moje články. Po zpracování se článek zobrazí i v sekci Příspěvky a dle klíčových slov, která obsahuje, se zařádí pod téma.

Editace

Článek lze editovat v sekci Moje články, nelze však již měnit zdrojový soubor. Pro změnu zdrojového článku je potřeba článek smazat a vytvořit znovu s novým zdrojovým souborem.

Analytika

Uživatelem vytvořené články se do analytiky propisují pouze v sekci Počet článků, kde jsou zařazeny pod zvolený mediatyp.

Ukázka