Export článků

Články si můžete exportovat, nebo je poslat v e-mailovém reportu na vybrané adresáty přímo z aplikace.

Výběr článků můžete provést hromadně prostřednictvím ikonky Vybrat, kterou naleznete pod úvodním grafem. Tímto způsobem můžete automaticky vybrat všechny vyfiltrované články (Vybrat -> Vše) nebo pouze ty, které jsou zobrazené aktuálně ve feedu (Vybrat -> Zobrazené).

Můžete také články vybrat ručně. U každého článku naleznete v levém horním rohu zaškrtávací políčko. Tímto způsobem můžete vybrat články k exportu či k reportu.

Jakmile zaškrtnete článek, zobrazí se vám pod hlavním grafem nové ikonky:

Stáhnout – rychlý export

Přeposlat – rychlý report

Přidat do exportu – článek se uloží do sekce Export. V této sekci si můžete vytvářet seznam článků, který pak můžete stáhnout nebo přeposlat na e-mailové adresáty. V sekci Export zůstane, dokud ho nesmažete.

Nastavit sentiment – Máte možnost nastavit sentiment jednotlivých článků i ručně.

Přiřadit štítek – Můžete článek přiřadit k vašim štítkům.

Odstranit štítek – Stejně tak jako můžete štítek z článků i odebrat.

Odstranit článek – článek se nenávratně smaže

Pokud zvolíte možnost Přidat do exportu, výběr článků se vám uloží do sekce Export. Zde s články můžete nadále pracovat, přeposlat je, nebo si je stáhnout.