AVE a sentiment

AVE

Koeficient AVE (Advertising Value Equivalent) představuje finanční zhodnocení mediálních aktivit. Je to ekvivalent toho, co by stál prostor získaný obsahem v přepočtu na hodnotu reklamní plochy podle ceníku daného média.
Pro strojový výpočet AVE využíváme tyto proměnné:

  • jednotková cena inzerce v daném médiu (např: cena za normostranu v tisku / 1s odvysílané zprávy v TV či rozhlase)
  • velikost článku v tisku / délka reportáže v TV či rozhlase
  • rozsah informace věnované tématu v rámci příspěvku

V Mediaboardu umíme automaticky dopočítat AVE k většině článků, ke kterým máme potřebná data. Pokud máte o tuto službu zájem, stačí nám dát vědět! Tuto nástavbovou službu můžete jako všechny ostatní nástavbové služby vyzkoušet.

Sentiment

Automatický sentiment je skvělou službou, pokud potřebujete z výstupů vytvářet mediální analýzy nebo s výstupy dále pracovat.
Mediaboard umí dle strojového učení a slovníkové databáze určit sentiment článku a ten pak přiřadí k článku prostřednictvím smajlíků:

Pokud máte o tuto službu zájem, stačí nám dát vědět! Tuto nástavbovou službu můžete jako všechny ostatní nástavbové služby nezávazně vyzkoušet.