Uživatelský účet


V Nastavení naleznete informace o vašem účtu, o limitech, o monitorovaných médiích a které funkcionality aplikace máte k dispozici a které nikoliv.

Informace o tarifu – v Nastavení naleznete stav limitů pro export článků a pro nalezené články přes Témata. Zároveň zde můžete zažádat o navýšení.

Logo – v Nastavení můžete nahrát vlastní logo, které pak bude zobrazeno v reportech, exportech a v samotné aplikaci.

Měna – můžete si také zvolit, v jaké měně se bude počítat AVE.

Změna hesla – v Nastavení si můžete také změnit své stávající heslo.