Filtrace článků

Filtrovací lišta

Na liště filtrů naleznete několik možností, jak si články třídit a filtrovat.

DATUM – články můžete třídit dle data vydání/zveřejnění. Buď můžete použít rychlé předvolby, anebo zvolit konkrétní data.

ZDROJ – pomocí filtru Zdroj lze články filtrovat dle typu média – online/tisk/TV/rozhlas/Podcasty, anebo dle konkrétního zdroje či vydavatelství. Konkrétní zdroj můžete vyhledat (ZDROJ -> políčko hledání) nebo si vybrat více zdrojů v nabídce (ZDROJ -> Vybrat zdroje).

AUTOR – vyhledávat lze také dle konkrétního autora a to jednoduše, stačí zadat jeho jméno do hledání ve filtru Autor a Mediaboard vyhledá články pouze od tohoto autora.

JAZYK – podle jazyka můžete filtrovat dvěma způsoby. Buď filtrovat dle země původu zdroje, anebo dle jazyka daného zdroje.

SENTIMENT – filtrovat můžete také dle sentimentu, tedy hodnotového vyznění článků.

ZEMĚ – nyní lze filtrovat i dle konkrétní země.

POZNÁMKY – ke každému článku lze připojit libovolnou poznámku. Dle připojených poznámek poté lze filtrovat články. Vyhledat si tak můžete všechny články, které obsahují jakoukoliv poznámku, nebo vyhledat konkrétní poznámku.

TYP ČLÁNKU – můžete si také vyfiltrovat různé typy článku dle vašich potřeb.

Filtrace dle tématu

Články lze filtrovat dle nastavených témat. Přehled nastavených témat je zobrazen v levém bočním menu. Pro vygenerování článků pouze z jednoho tématu, stačí dané téma zakliknout v tomto menu. Vybrat můžete i několik témat najednou.

Filtrace dle štítků

Kromě poznámek lze k článkům také připojit štítky. Přehled štítků je zobrazen v levém bočním menu. Články, které mají u sebe připojen štítek, lze vyfiltrovat jednoduše v bočním menu, a to tím, že klikneme na daný štítek. Tím se vygenerují pouze články s tímto štítkem.