pl

Alerty SMS

Mediaboard może również wysyłać powiadomienia SMS, jeśli pojawi się artykuł na ważnym źródle, zawiera na przykład imię osoby publicznej itp., wysyłamy Ci SMS-a i dowiadujesz się o tym jako pierwszy.

Powiadomienia SMS można ustawić dla określonego typu wiadomości, na przykład tylko dla artykułów negatywnych.