Témata a klíčová slova

Monitoring vychází z předem nastavených témat a klíčových slov.

Klíčová slova představují výrazy, které chcete v rámci monitoringu sledovat. Může to být například název vaší firmy, jména firemních představitelů, konkurence či různé události, akce nebo i obecné tématické okruhy. Pro klíčová slova platí jasná pravidla, tak aby se v monitoringu vyhledávaly vždy jen relevantní výstupy.


Aby byl monitoring přehlednější, máte možnost si skupiny klíčových slov rozdělit do tzv. Témat. V rámci témat pak máte možnost specifikého nastavení, například zvolit si konkrétní seznam mediálních zdrojů, ve kterých se budou výrazy vyhledávat.