Mediální analýzy

Mediální analýza je strukturovaným a přehledným rozborem toho, jaký obraz vytvářejí média o sledovaném subjektu či problematice ve stanoveném časovém úseku. Mapuje obsahovou, tematickou a časovou strukturu mediální prezentace určitého subjektu během stanoveného období na zvoleném vzorku médií. Subjektem analýzy může být ekonomický subjekt, nějaká událost, osoba či místo.

Mediální analýzy jsou vytvářeny dle individuálních požadavků, lze vybírat z desítek posuzovaných kritérií, jež odpovídají standardní mezinárodní metodice.

Mediální analýzy odhalí hlubší souvislosti, upozorní na vývojové trendy, potvrdí či vyvrátí hypotézy, poskytují informace kvantitativního i kvalitativního charakteru, usnadní strategické rozhodování.

Mezi základní parametry analýzy patří:

  • Vývoj medializace – časový vývoj medializace analyzovaného subjektu.
  • Počet zmínek dle typu média
  • Sentiment
  • AVE, GRP, OTS
  • Top zdroje a vydavatelství, kteří se nejčastěji věnují danému tématu, subjektu
  • Top autoři
  • Tématický rozbor medializace
  • Porovnání s konkurencí
  • Share of Voice