Poznámky, štítky, sentiment

Poznámky

Ke každému článku můžete přidávat libovolné poznámky. Podle poznámek pak můžete články filtrovat (filtrovací lišta).

Štítky

Kromě komentářů můžete také články štítkovat. Štítek lze vytvořit buď přímo u článku nebo na levé straně u přehledu štítků.
Pomocí štítků lze články také filtrovat. Pokud na daný štítek kliknete, vygenerují se pouze články s tímto štítkem.

Sentiment

K článku můžete připojit i sentiment. Sentiment vypovídá o tom, zda zpráva vyznívá pozitivně, negativně, neutrálně nebo ambivalentně. Na základě takového posouzení jednotlivých zpráv z médií lze zhodnotit, jaké je hodnotové vyznění celkového mediálního obrazu subjektu.

Automatický sentiment
Sentiment je automaticky přiřazován k článkům na základě strojového učení a na základě databáze slovních výrazů.

Automatický sentiment patří mezi nástavbové služby. V případě zájmu o automatický sentiment nás prosím kontaktujte.