pl

Eksport materiałów

Możesz eksportować materiały lub wysyłać je w raporcie mailowym do wybranych odbiorców bezpośrednio z aplikacji.

Artykuły możesz wybierać za pomocą ikony „Wybierz”, która znajduje się poniżej początkowego wykresu. W ten sposób możesz automatycznie zaznaczyć wszystkie przefiltrowane materiały (Wybierz -> Wszystkie) lub tylko te, które są aktualnie wyświetlane w kanale (Wybierz -> Wyświetlane).

Możesz także wybierać materiały ręcznie. Przy każdym z nich znajdziesz pole wyboru w lewym górnym rogu. W ten sposób możesz wybrać materiały do eksportu lub raportu.

Po zaznaczeniu pojawią się nowe ikony poniżej głównego wykresu:

Funkcje dostępne po zaznaczeniu artykułu:

  • Pobierz – szybki eksport
  • Prześlij dalej – szybki raport
  • Dodaj do eksportu – materiał jest zapisywany w sekcji Eksport. W tej sekcji możesz tworzyć listę materiałów, które następnie możesz pobrać lub przesłać do odbiorców mailowych. Materiały pozostaną w sekcji Eksport, dopóki ich nie usuniesz.
  • Ustawienia sentymentu – możesz ręcznie ustawić sentyment poszczególnych materiałów.
  • Przypisz tag – możesz przypisać tag do materiału.
  • Usuń tag – tag zostanie trwale usunięty.
  • Usuń artykuł – artykuł zostanie trwale usunięty.

Jeśli wybierzesz opcję Dodaj do eksportu, wybór materiałów zostanie zapisany w sekcji Eksport. Tutaj możesz kontynuować pracę z materiałami, przesyłając je dalej lub pobierając.