Export článkov

Články si môžete exportovať, alebo ich poslať v reporte e-mailom na vybraných adresátov priamo z aplikácie.

Výber článkov môžete vykonať buď hromadne prostredníctvom ikonky Vybrať, ktorú nájdete pod úvodným grafom. Týmto spôsobom môžete automaticky vybrať všetky vyfiltrované články (Vybrať -> Všetky), alebo len tie, ktoré sú zobrazené aktuálne vo feede (Vybrať -> Zobrazené).

Články môžete vybrať aj ručne výberom zaškrtávacieho políčka v ľavom hornom rohu, ktoré nájdete pri každom článku. Týmto spôsobom môžete vybrať články k exportu, alebo pre reportovanie.

Keď zaškrtnete článok, zobrazia sa Vám pod hlavným grafom nové ikonky:

Stiahnuť – rýchly export

Preposlať – rýchly report

Pridať do exportu – článok sa uloží do sekcie Export. V tejto sekcii si môžete vytvárať zoznam článkov, ktorý potom môžete stiahnuť, alebo preposlať na e-mailových adresátov. V sekcii Export zostane do vtedy, kým ho nezmažete.

Nastavenie sentimentu – máte možnosť manuálne nastaviť sentiment jednotlivých článkov.

Priradiť štítok – článok môžete priradiť k štítkom.

Odstrániť článok – článok sa nenávratne odstráni.

Odstrániť článok – článok sa nenávratne zmaže.

Ak zvolíte možnosť Pridať do exportu, výber článkov sa vám uloží do sekcie Export, v ktorej s článkami môžete ďalej pracovať, preposlať ich, alebo si ich stiahnuť.