Filtrácia článkov

Filtrovacia lišta

Na lište filtrov nájdete niekoľko možností, ako články triediť a filtrovať.

DÁTUM – články môžete triediť podľa dátumu vydania/zverejnenia.
Je možné použiť rýchle predvoľby, alebo zvoliť konkrétny dátum.

ZDROJ – pomocou filtra Zdroj je možné články filtrovať podľa typu média – online/tlač/TV/rozhlas, alebo podľa konkrétneho zdroja, či vydavateľstva. Konkrétny zdroj môžete vyhľadať (ZDROJ -> políčko hľadania), alebo si vybrať viacero zdrojov v ponuke (ZDROJ -> Vybrať zdroje).

AUTOR – vyhľadávať je možné aj podľa konkrétneho autora. Jednoduchým zadaním jeho mena do filtra Autor a Mediaboard vyhľadá články len od tohoto autora.

JAZYK – podľa jazyka môžete filtrovať dvoma spôsobmi. Buď filtrovať podľa krajiny pôvodu zdroja, alebo podľa jazyka daného zdroje.

KRAJINA – teraz je možné filtrovať aj podľa konkrétnej krajiny.

SENTIMENT – filtrovať môžete aj podľa sentimentu, teda hodnotového vyznenia článkov.

POZNÁMKY – ku každému článku je možné pripojiť ľubovoľnú poznámku. Podľa pripojených poznámok je potom možné filtrovať články. Vyhľadať si tak môžete všetky články, ktoré obsahujú akúkoľvek poznámku, alebo vyhľadať konkrétnu poznámku.

TYP ČLÁNKU – môžete tiež filtrovať rôzne typy článkov podľa svojich potrieb.

Filtrácia podľa témy

Články je možné filtrovať podľa nastavených tém. Prehľad nastavených tém je zobrazený v ľavom bočnom menu. Pre vygenerovanie článkov len z jednej témy, stačí danú tému zakliknúť v tomto menu. Vybrať si môžete i niekoľko tém naraz.

Filtrácia podľa štítkov

Okrem poznámok je možné k článkom pripojiť aj štítky. Prehľad štítkov je zobrazený v ľavom bočnom menu. Články, ktoré majú k sebe pripojený štítok, je možné jednoducho vyfiltrovať kliknutím na daný štítok v bočnom menu. Tým sa vygenerujú len články s týmto štítkom.