Poznámky, štítky, sentiment

Poznámky

Ku každému článku môžete pridávať ľubovoľné poznámky. Podľa poznámok potom môžete články filtrovať (filtrovacia lišta).


Štítky

Okrem komentárov môžete články aj štítkovať. Štítok je možné vytvoriť buď priamo pri článku, alebo na ľavej strane v prehľade štítkov.
Ak na daný štítok kliknete, vygenerujú sa len články s týmto štítkom a tak pomocou štítkov je možné články aj filtrovať.


Sentiment

K článku môžete pripojiť i sentiment. Sentiment vypovedá o tom, či správa vyznieva pozitívne, negatívne, neutrálne, alebo ambivalentne. Na základe takéhoto posúdenia jednotlivých správ z médií je možné zhodnotiť, aké je hodnotové vyznenie celkového mediálneho obrazu subjektu.

Automatický sentiment
Sentiment je automaticky priraďovaný k článkom na základe strojového učenia a na základe databázy slovných výrazov.

Automatický sentiment patrí medzi nadstavbové služby. V prípade záujmu o automatický sentiment nás prosím kontaktujte.