pl

Notatki, tagi, sentyment

Notatki

Możesz dodawać dowolne komentarze do każdego materiału. Następnie możesz filtrować materiały według notatek (pasek filtrów).

Tagi

Oprócz komentarzy, możesz również tagować materiały. Możesz utworzyć tag albo bezpośrednio obok materiału, albo po lewej stronie w przeglądzie tagów. Możesz także filtrować materiały za pomocą tagów. Jeśli klikniesz na tag, wygenerowane zostaną tylko materiału z tym tagiem.

Sentyment

Możesz także dodać sentyment do materiału. Sentyment informuje, czy wiadomość jest pozytywna, negatywna, neutralna czy ambiwalentna. Na podstawie tej oceny poszczególnych raportów medialnych możesz ocenić propozycję wartości ogólnego wizerunku medialnego danego podmiotu.

Automatyczny sentyment

Sentyment jest automatycznie przypisywany do materiałów na podstawie uczenia maszynowego i bazy danych wyrażeń słownych.

Automatyczny sentyment należy do usług rozszerzonych. Jeśli jesteś zainteresowany automatycznym sentymentem, skontaktuj się z nami.