Užívateľský účet


V Nastaveniach nájdete informácie o vašom účte, o limitoch, o monitorovaných médiách a o funkcionalitách aplikácie, ktoré máte k dispozícii a ktoré nie.

Informácie o tarife – v Nastaveniach nájdete stav limitov pre export článkov a pre nájdené články cez Témy. Zároveň tu môžete požiadať o navýšenie.

Logo – v Nastaveniach môžete nahrať vlastné logo, ktoré potom bude zobrazené v reportoch, exportoch a v samotnej aplikácii.

Mena – môžete si tiež zvoliť, v akej mene sa bude počítať AVE.

Zmena hesla – v Nastaveniach si môžete zmeniť svoje aktuálne heslo.