pl

Konto użytkownika


W sekcji Ustawienia znajdziesz informacje dotyczące swojego konta, limitów, monitorowanych mediów oraz dostępnych dla Ciebie funkcji aplikacji oraz tych, które nie są dostępne.

Informacje o taryfie – w sekcji Ustawienia znajdziesz status limitów dla eksportowanych materiałów oraz znalezionych materiałów poprzez tematy. Możesz także poprosić o ich zwiększenie.

Logo – w sekcji Ustawienia możesz przesłać własne logo, które zostanie wyświetlane w raportach, eksportach oraz w samej aplikacji.

Waluta – możesz również wybrać, w jakiej walucie będzie obliczane AVE.

Zmiana hasła – w sekcji Ustawienia możesz także zmienić swoje obecne hasło.