pl

Dashboardy

W tej części aplikacji możesz łatwo tworzyć niestandardowe pulpity analityczne według potrzebnych parametrów. Twórz przejrzyste i wizualnie interesujące prezentacje, które możesz łatwo udostępniać współpracownikom lub prezentować na spotkaniu. Pulpity są konfigurowalne i oprócz wykresów znanych z Analityki, możesz dodawać do pulpitów własne notatki, zdjęcia lub konkretne materiały z monitoringu.

Każdą sekcję pulpitu można dostosować do swoich potrzeb. Poszczególne części, czyli widżety, można przemieszczać, powiększać lub zmniejszać, aby dopasować do pulpitu.

W module „pulpity” możesz dodawać widżety z różnych kategorii – analityka, statystyki, posty, alerty RTV lub odtwarzacz mediów.

Aby dodać pierwszy widżet, kliknij jedną z kategorii, wybierz tematy, a następnie typ wykresu. Na koniec kliknij „dodaj”.

Następnie możesz dodawać kolejne widżety, klikając przycisk „dodaj widżet”. Możesz również ustawić datę w pulpicie, do której dostosowane będą wszystkie wykresy.