pl

Tematy i słowa kluczowe

Monitorowanie opiera się na wcześniej ustawionych tematach i słowach kluczowych.

Słowa kluczowe reprezentują projekty, które chcesz monitorować. Mogą to być na przykład nazwa twojej firmy, nazwiska przedstawicieli firmy, konkurenci, wydarzenia, a nawet ogólne obszary tematyczne. Istnieją jasne reguły dotyczące słów kluczowych, dzięki którym zawsze wyszukiwane są tylko istotne wyniki w monitoringu.

Aby monitoring był klarowniejszy, masz możliwość podziału swoich grup słów kluczowych na tzw. Tematy. W ramach tematów masz możliwość ustawień szczegółowych, na przykład wyboru konkretnej listy źródeł medialnych, w których będą wyszukiwane projekty.