pl

Tworzenie własnych materiałów

Tworzenie materiału przez użytkownika

Użytkownik może stworzyć własny materiał w aplikacji Mediaboard. Będzie on dostępny wyłącznie dla użytkowników korzystających z tego samego konta.

Tworzenie materiału

Możesz utworzyć materiał, używając przycisku nad artykułami w sekcji Materiały lub przycisku w sekcji Moje Materiały. Sekcja Moje Materiały wyświetla wszystkie materiały utworzone przez użytkownika. Podczas tworzenia, użytkownik może ustawić kilka parametrów, z których niektóre są obowiązkowe:

  • typ mediów,
  • data publikacji,
  • język,
  • czas (opcjonalnie),
  • tekst artykułu (opcjonalnie).

Można również dołączyć plik źródłowy (np. obraz, wideo, dźwięk itp.) do materiału. Obsługiwane formaty różnią się w zależności od wybranego typu mediów. Maksymalny rozmiar pliku źródłowego to 500 MB. Plik źródłowy można następnie przetworzyć za pomocą technologii AI w Mediaboard do OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) lub transkrypcji z głosu na tekst. Te technologie mają 30-dniowy limit, który jest wyświetlany w sekcji Moje Artykuły. Aby zwiększyć limity, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

After the article is created, it is automatically processed, which includes keyword analysis. The processing time depends, for example, on the size of the source file. The user can monitor the processing progress in the My APo utworzeniu materiału jest on automatycznie przetwarzany, co obejmuje analizę słów kluczowych. Czas przetwarzania zależy na przykład od rozmiaru pliku źródłowego. Użytkownik może monitorować postęp przetwarzania w sekcji Moje Materiały. Po przetworzeniu materiał jest również wyświetlany w sekcji Posty i w zależności od zawartych słów kluczowych, jest klasyfikowany w odpowiednim temacie.

Edycja

The article can be edited in the My Articles section, but the source file can no longer be changed. To change the Materiał można edytować w sekcji Moje Materiały, ale plik źródłowy nie może już być zmieniony. Aby zmienić plik źródłowy, materiał musi zostać usunięty i utworzony na nowo z nowym plikiem źródłowym.

Analiza

Materiały utworzone przez użytkownika są uwzględniane w analizach tylko w sekcji Liczba materiałów, gdzie są klasyfikowane według wybranego typu mediów.

Przykład: