pl

Źródła metadanych

Jedną z podstawowych funkcji Mediaboardu jest wyświetlanie metadanych (dodatkowych informacji) dla materiałów. Te metadane pozwalają użytkownikom dalszej analizy i zrozumienia znaczenia i wpływu poszczególnych materiałów. Metadane są także niezbędnym warunkiem do przeprowadzania jakościowej analizy mediów. Przykłady metadanych obejmują wartość ekwiwalentu reklamowego (AVE), GRP (Gross Rating Point), zasięg, liczbę odsłon i inne. Podstawowe metadane są uzyskiwane przez Mediaboard z publicznie dostępnych i zweryfikowanych źródeł, których lista znajduje się poniżej.

Źródła metadanych:

Netmonitor.cz,
Similarweb.com,
Alexa,
ABC CZECH REPUBLIC,
Kity mediowe poszczególnych mediów.