pl

Raport medialny

Analiza mediów to strukturalna i klarowna analiza obrazu, jaki media tworzą na temat badanego przedmiotu lub zagadnienia w określonym okresie czasu. Mapuje zawartość, tematyczną i czasową strukturę prezentacji mediów na dany temat przez określony okres czasu na wybranej próbie mediów. Przedmiotem analizy mogą być podmiot gospodarczy, wydarzenie, osoba lub miejsce.

Analizy mediów są tworzone zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i można je wybierać spośród dziesiątek kryteriów, które odpowiadają standardowej międzynarodowej metodologii.

Analizy mediów ujawniają głębsze związki, uwydatniają trendy, potwierdzają lub obalają hipotezy, dostarczają informacji ilościowych i jakościowych, ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji.

Podstawowe parametry analizy obejmują:

  • Rozwój pokrycia mediów – czasowy rozwój pokrycia mediów analizowanego tematu.
  • Liczba wzmianek według rodzaju mediów
  • Sentyment
  • AVE, GRP, OTS
  • Główne źródła i wydawcy, które najczęściej poruszają temat, przedmiot
  • Główni autorzy
  • Tematyczna analiza pokrycia mediów
  • Porównanie z konkurentami
  • Share of voice