E-mailové reporty

E-mailové reporty je možné nastaviť pre jednotlivé osoby, alebo skupiny osôb. Je teda možné na niektorých zamestnancov posielať napríklad len najdôležitejšie informácie a na iných užívateľov informácie kompletné za všetky nastavené témy.
Niektoré udalosti potrebujete vedieť okamžite, niektoré stačia ako týždenný, alebo mesačný súhrn, či infografika. Systém sa vám i kolegom prispôsobí tak, aby reportoval len správne informácie v správnom čase.

Reportom sme venovali mimoriadnu starostlivosť. Upravili sme ich tak, aby tvorili komplexný zdroj informácií o vašej spoločnosti, značke, alebo konkurencii. Reporty sú automaticky posielané na zadaný e-mail, alebo viaceré e-maily, do RSS čítačky, alebo priamo do Intranetu. 

PRAVIDELNÉ REPORTY

Automatické reporty je možné nastaviť v sekcii Reporty. Pre každú tému, alebo skupinu tém môžete nastaviť ľubovoľné reporty. Pre každý report môžu byť nastavení iní adresáti a zároveň iné frekvencie odosielania. Reporty môžu obsahovať jednu či viacero tém.

ADHOC REPORTY

Okrem automatizovaných pravidelných reportov máte možnosť vytvárať a posielať i vlastné reporty. Do týchto „adhoc“ reportov je možné pridávať články ako z monitoringu, tak z archívu. Takto ručne vytvorené reporty môžete posielať na ľubovoľných adresátov a podľa nastavení, ktoré si môžete sami navoliť.
Ako na to?
A) Preposlať z Exportu – vybrané články vložte do Exportu pomocou ikonky pod úvodným grafom. Do exportu môžete vkladať články ako z monitoringu, tak z archívu. V Exporte potom môžete články ODOSLAŤ.

B) Preposlať z Monitoringu – vybrané články môžete rýchlo preposlať pomocou oranžovej ikonky pod úvodným grafom.

A to všetko v užívateľsky príjemnom prostredí, ktoré poznáte napríklad z Gmailu.