Vytváranie vlastných článkov

Používateľ môže v aplikácii Mediaboard vytvoriť vlastný článok. Tento článok bude dostupný iba používateľom vedeným pod rovnakým účtom.

Tvorba článku


Článok možno vytvoriť pomocou tlačidla umiestneného nad článkami v sekcii Príspevky, alebo pomocou tlačidla v sekcii Moje články, v ktorej sú zobrazené všetky používateľom vytvorené články.

Pri tvorbe obsahu môže užívateľ nastaviť niekoľko parametrov, z ktorých niektoré sú povinné:

– nadpis,
– mediatyp,
– dátum publikácie,
– jazyk,
– čas (nepovinný),
– text článku (nepovinný).

K článku je možné pripojiť aj zdrojový súbor (napr. obrázok, video, zvuk, atď.). Podporované formáty sa líšia podľa zvoleného mediatypu. Maximálna veľkosť zdrojového súboru je 500 MB. U zdrojového súboru je možné následne použiť spracovanie pomocou technológií Mediaboard AI pre OCR (optické rozpoznávacie znakov), alebo prevod hlasu na text. Tieto technológie majú 30 denný limit uvedený v sekcii Moje články. Pre zvýšenie limitov je potrebné kontaktovať vášho obchodného zástupcu.

Po vytvorení článku dôjde k jeho automatickému spracovaniu, ktorého súčasťou je aj analýza kľúčových slov. Doba spracovania záleží napr. na veľkosti zdrojového súboru. Priebeh spracovania môže používateľ sledovať v Mojich článkoch. Po spracovaní sa článok zobrazí aj v sekcii Príspevky a podľa kľúčových slov, ktoré obsahujú, sú radené do tém.

Editácia

Článok je možné editovať v sekcii Moje články, ale už nie je možné meniť zdrojový súbor. Pre zmenu zdrojového súboru je potrebné článok odstrániť a vytvoriť znovu s novým zdrojovým súborom.

Analytika

Používateľom vytvorené články sa do analytiky prepisujú iba v sekcii Počet článkov, kde sú zaradené pod zvolený mediatyp.

Ukážka