Nedohľadaný článok

Nedohľadaný článok si teraz môžete v aplikácii Mediaboard jednoducho vyhľadať. Na vyhľadanie potrebujete mať odkaz na článok a vedieť tému, pod ktorým článok chýba. Odkaz môžete použiť buď externý, alebo môžete využiť odkaz na článok priamo v Mediaboardu (tzv. Mediaboard odkaz).

Funkciu “Nedohľadaný článok” nájdete v sekcii Príspevky, skrytú pod ikonou “Viac” (tri bodky) v pravej hornej časti.

Funkcia Vás tiež upozorní na dôvody, prečo nebol daný článok pod témou zaradený.

Ako presne funkciu “Nedohľadaný článok” použiť, si môžete pozrieť vo videu nižšie.