AVE a sentiment

AVE

Koeficient AVE (Advertising Value Equivalent) predstavuje finančné zhodnotenie mediálnych aktivít. Je to ekvivalent toho, čo by stál priestor získaný obsahom v prepočte na hodnotu reklamnej plochy podľa cenníka daného média.
Pre strojový výpočet AVE využívame tieto premenné:

  • jednotková cena inzercie v danom médiu (napr.: cena za normostranu v tlači / 1s odvysielanej správy v TV či rozhlase)
  • veľkosť článku v tlači / dĺžka reportáže v TV či rozhlase
  • rozsah informácie venovanej téme v rámci príspevku

VMediaboardu vieme automaticky dopočítať AVE k väčšine článkov ku ktorým máme potrebné dáta. Ak máte o túto službu záujem, stačí nám dať vedieť! Túto nadstavbovú službu môžete rovnako ako všetky ostatné nadstavbové služby nezáväzne vyskúšať.

Sentiment

Automatický sentiment je skvelou službou, ak potrebujete z výstupov vytvárať mediálne analýzy, alebo s výstupmi ďalej pracovať.
Mediaboard dokáže vďaka strojovému učeniu a slovníkovej databáze určiť sentiment a ten potom priradí k článku prostredníctvom smajlíkov:

Ak máte o túto službu záujem, stačí nám dať vedieť! Túto nadstavbovú službu môžete rovnako ako všetky ostatné nadstavbové služby nezáväzne vyskúšať.