Témy a kľúčové slová

Monitoring vychádza z vopred nastavených tém a kľúčových slov.

Kľúčové slová predstavujú výrazy, ktoré chcete v rámci monitoringu sledovať. Môže to byť napríklad názov vašej spoločnosti, mená predstaviteľov, konkurencia, rôzne udalosti, akcie, alebo i všeobecné tématické okruhy. Pre kľúčové slová platia jasné pravidlá, tak aby sa v monitoringu vyhľadávali vždy len relevantné výstupy.

Aby bol monitoring prehľadnejší, máte možnosť si skupiny kľúčových slov rozdeliť do Tém, v rámci ktorých potom máte možnosť špecifikého nastavenia. Môžete si napríklad zvoliť konkrétny zoznam mediálnych zdrojov, v ktorých sa budú výrazy vyhľadávať.